Новини: Майсторски клас

2017-05-19 14:32:39

На 15.05.2017 г. в офиса на „ИНДЕКС” ООД бе организиран

Майсторски клас

 на тема

„Научна публикация и научно издание ОТ международно НИВО.

СВЕТОВНА практика ЗА подготовкА и проМОЦИя“

 

програма

1. Откриване на майсторския клас и представяне на лектора, д-р Олга Кирилова.

2. Наукометричните бази данни като източници за оценка на качеството на научни публикации и издания.

3. Научна публикация и списание на международно ниво. Критерии за експертна оценка на научни списания и включването им в бази данни Web of Science и Scopus. Българските списания в международните наукометрични бази данни.

4. Етика на научните публикации и съвременни редакционно-издателски критерии и стандарти.

5. Създаване на актуални електронни ресурси за помощ на редакции и издатели на научни списания; 

6. Дейността на Асоциацията на научните редактори и издатели (АНРИ) за повишаване на научното ниво и международния статус на руските научни издания.